meyn

functionele communicatie

Corporate website

Meyn wilde haar globale ambities ook online uitdragen. De website heeft een sterk imago en bevat veel informatie en interactiemogelijkheden voor verschillende doelgroepen.

Elk onderdeel heeft een specifieke lay-out, consistent aan de uitgezette communicatiestijl. Het design is gemaakt door boo!brandbuilders uit Wormer. Met grote nauwkeurigheid hebben wij het design tot leven gewekt.